About us:

EPO Energetsko procesna oprema is found and owned by Vladimir Jagecic, M.D. in Engineering since 1991
Our sovereignities:
- design,
- production,
- sales,
- dealership.
Tel / Fax:  +385 49 502967
+385 49 502968
+385 49 502969
E-mail: epo@epo.hr 
epo@kr.htnet.hr 
Web:  www.epo.hr 
EPO Oroslavje
Park Vranicany 3
49243 Oroslavje
Croatia
Contacts:
Vladimir Jagečić dipl.ing.

managing director

+385 98 37 85 00

Željko Šenjug ing.str.

technical and commercial office

+385 98 98 38 530

Jasna Jagečić commercial and financial office +385 98 98 38 527
Production manager   +385 98 98 38 528
   

Where are we:

Europa Croatia Oroslavje

Design:

Production:

     

   

    

Reference list:

- Prirodoslovno matematički fakultet - Zagreb,
- IPR d.o.o. - Zagreb,
- Brodarski institut d.o.o. - Zagreb,
- Boblab d.o.o. - Zagreb,
- Institut za fiziku - Zagreb,
- Tehnički muzej Zagreb,
- Holcim d.o.o. - Koromačno,
- Općina Brtonigla,
- Brodogradilište BSO d.o.o. - Split,
- MG - Rijeka d.o.o.,
- Vetropack d.o.o. - Hum na Sutli,
- Nacionalni park Plitvička jezera,
- Stipić contruct d.o.o. - Zagreb,
- Glazbena škola I.M.Ronjgova - Rijeka,
- Glazbena škola R.Matza - Zagreb,
- Gimnazija - Požega,
- Adriawinch d.o.o., Split,
- Strojar d.o.o., Bistra Končar,
– Metalne konstrukcije d.d., Zagreb,
- Dalstroj d.o.o., Split,
- Končar – INEM d.d., Zagreb,
- Telegra d.o.o., Sveta Nedelja,
- Institut Ruđer Bošković, Zagreb,
- Avak d.o.o., Zagreb,
- Schnatz GmbH, Hosbach,
- Pireko d.o.o., Oroslavje,
- Instrumentaria d.d., Sesvete,
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,
- ADPP d.o.o., Zagreb
- Pergament d.o.o., Bjelopolje,
- Sabo d.o.o., Zagreb,
- HRT – Hrvatska radio televizija..itd.
- Faculty of Science - Zagreb,
- IPR d.o.o. - Zagreb,
- Shipping Institute d.o.o. - Zagreb,
- Boblab d.o.o. - Zagreb,
- Institute of Physics - Zagreb,
- Technical Museum Zagreb,
- Holcim d.o.o. - Koromačno,
- Municipality Brtonigla,
- Shipyard BSO d.o.o. - Split,
- MG - Rijeka d.o.o.,
- Vetropack d.o.o. - Hum to Sutli,
- Plitvice Lakes National Park,
- Stipić contruct d.o.o. - Zagreb,
- Music School I. M. Ronjgova - River,
- Music School R. Matz - Zagreb,
- Gymnasium - Pozega,
- Adriawinch d.o.o., Split,
- Strojar d.o.o., Bistra Končar,
– Metalne konstrukcije d.d., Zagreb,
- Dalstroj d.o.o., Split,
- Končar – INEM d.d., Zagreb,
- Telegra d.o.o., Sveta Nedelja,
- Institut Ruđer Bošković, Zagreb,
- Avak d.o.o., Zagreb,
- Schnatz GmbH, Hosbach,
- Pireko d.o.o., Oroslavje,
- Instrumentaria d.d., Sesvete,
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,
- ADPP d.o.o., Zagreb
- Pergament d.o.o., Bjelopolje,
- Sabo d.o.o., Zagreb,
- HRT – Hrvatska radio televizija...etc.